Diversiteit; wereldoriëntatie in de 21e eeuw

Op de Sparrenbosschool werken we vanaf groep 3 vanuit de methode TopOndernemers.
De thema's zijn bepaald vanuit de kerndoelen 'Wereldoriëntatie' (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie). (Klik hier voor meer informatie over de kerndoelen)

Waarom doen we dit?

Op de Sparrenbosschool willen we kinderen kennis meegeven, maar ook een aantal belangrijke vaardigheden. Een heel aantal daarvan hebben betrekking op het aansluiten bij de kansen, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. 

In onze missie stellen we dat élk kind gezien wordt én zich kan ontwikkelen op het eigen niveau. Dat betekent voor ons dat we in ons onderwijsconcept, naast het vergaren van kennis ook vindingrijkheid en betrokkenheid moeten stimuleren: 'ondernemende leerlingen'. 

Daarom vinden we het op de Sparrenbosschool belangrijk dat kinderen samenwerkend en onderzoekend kunnen leren. Door zelf actief met de lesstof bezig te zijn en de lesstof te koppelen aan thema's die betekenisvol zijn voor onze leerlingen, vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij de lesstof. Zij worden eigenaar van hun eigen leerproces.

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig als het straks, laten we zeggen in 2032, op de arbeidmarkt komt? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door het thematisch werken zo in te richten dat de competenties van de 21ste eeuw expliciet aan de orde komen. Bij ons op school focussen we ons met namen op:

Sociale vaardigheden
Samenwerken
Probleemoplossend vermogen
Digitale geletterdheid en mediawijsheid
Creativiteit
Communiceren
Kritisch denken

Wat is TopOndernemers?

Topondernemers is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en burgerschap komen allemaal aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.

Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn; oftewel ondernemend gedrag. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen en aangeboden (verplichte) vragen. Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

Doelen

De thema’s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de kerndoelen:
- Mens en samenleving
- Natuur en Techniek
- Ruimte
- Tijd

Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). en het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde)

TopOndernemers in de praktijk

Onze leerlingen werken in groepjes aan opdrachtkaarten. Dat doen we soms óók in gemengde groepen (groepsdoorbroken). De groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 worden dan gemengd en werken 3 uur per week aan topondernemers. De groepen 3 en 4 werken 1 uur per week aan TopOndernemers. Zij werken vanaf januari/februari  ook in gemengde groepen. Voor die tijd werken ze nog apart (i.v.m. de leesvaardigheid van de leerlingen van groep 3)

Wilt u meer lezen over TopOndernemers in de praktijk? Klik dan hier.
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer