ONS ONDERWIJS
Op de Sparrenbosschool staat een veilige en uitdagende leeromgeving centraal. Ons doel is de kinderen een stevige cognitieve en sociaal-emotionele basis te geven voor de toekomst. Dat doen we met een professioneel en enthousiast team. 

MISSIE

We stellen ons als doel dat élk kind gezien wordt én zich kan ontwikkelen op hun eigen niveau.

VISIE

Op de Sparrenbosschool creëert het team samen met de kinderen en ouders een veilige sfeer waarin de kinderen zichzelf in een rustige omgeving kunnen ontplooien. Het aanbod van meerdere vak- en vormingsgebieden stimuleert de kinderen het beste uit zichzelf te halen.

Ons onderwijs richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, passend bij de ontwikkeling van het individuele kind. We hebben planmatige aandacht voor de creatieve - én sociaal-emotionele vorming. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om zelf, gedurende een aantal uren per week, op verfrissende, nieuwe en verschillende manier te werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek: TopOndernemers.   
De uitgangspunten:
  • convergente differentiatie
  • planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. de kanjertraining
  • ook mogelijkheden tot onderwijs naar belangstelling

WAT IS CONVERGENTE DIFFERENTIATIE?

Convergente differentiatie betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. 

WAT IS DE KANJERTRAINING?

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. Met Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

ONDERWIJS NAAR BELANGSTELLING?

TopOndernemers werkt met thema's. Binnen die thema's zijn vaste onderdelen, de kenniskaarten. Elke kaart bevat een aantal opdrachten om kennis te verzamelen. De verplichte kaarten (opdrachten) dienen voor ieder kind als basis om in ieder geval de doelen voor de basisschool te behalen. Bij de keuzekaarten kunnen kinderen een kaart kiezen die zich meer richt op hun eigen belangstelling. 
De verwerking van deze opdrachten gebeurt individueel of in een groepje. Kinderen leren dus méér dan alleen over wereldoriëntatie. Meer hierover bij de beschrijving over TopOndernemers

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer
Onderdeel van STOPOZ