SCHOOLKLIMAAT

De Sparrenbosschool staat voor een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij zien dit als een belangrijke basis voor hun ontwikkeling. Immers: wanneer een kind zich prettig voelt, kan het zich ook cognitief ontwikkelen.

In de praktijk betekent dit dat wij het hele jaar door investeren in een goed sociaal klimaat. Dat houdt in dat we de leerlingen op dit gebied goed volgen; het sociale klimaat binnen de school, de klas en van leerlingen individueel met regelmaat bespreken; direct actie ondernemen wanneer dit gewenst is. 

Omdat de eerste weken van het schooljaar cruciaal zijn voor het creëren van een veilige omgeving, werken we die eerste (6) weken van het schooljaar volgens het gedachtegoed van Kanjertraining en ‘Grip op de Groep’.

Wij richten ons op de basisnormen gesteld door de Kanjertraining (en waar nodig van Grip op de Groep):

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. We lachen elkaar niet uit
5. Niemand blijft zielig

Na deze weken blijven we intensief werken aan het sociaal emotioneel klimaat door te werken met de methode Kanjertraining.

Groeien en ontwikkelen gebeurt met vallen en opstaan. Dit vallen en opstaan kan alleen maar in een veilige omgeving. Een omgeving waar je jezelf kunt zijn, fouten mag maken en kunt leren. Bij alles wat wij willen is ons uitgangspunt veiligheid. Alleen als een kind zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt, komt de ontwikkeling op gang.

Mensen, volwassen en kinderen hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep.

Kanjerbeleid is bij ons op school dan ook één van de speerpunten. Meer informatie: http://kanjertraining.nl/scholen/
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer