Welkom bij…groep 8!

Groep 8 is voor de kinderen een spannend en ook een heel leuk jaar. Naast de lessen in taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, gym, TopOndernemers, muziek en de creatieve ateliers staat de overstap naar het voortgezet onderwijs natuurlijk ‘in the spotlight’ in deze klas. Eind oktober/begin november wordt het voorlopig advies gegeven en in februari volgt het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Met dit advies kan reeds georiënteerd worden op een schoolkeuze. Bij dit schooladvies worden naast de cognitieve capaciteiten van een kind ook de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling meegewogen. Elke leerling wordt begeleid naar de meest geschikte school. Daarbij is intensief overleg van het managementteam met leerkrachten en ouders en vervolgens met de middelbare scholen.

Belangrijk in groep 8 is dat de leerlingen goed leren plannen en zo verantwoording nemen voor de opgegeven taken/huiswerk. We werken zoveel mogelijk naar het systeem van het voortgezet onderwijs en gaan bij verschillende middelbare scholen op bezoek. Ook komen er docenten van middelbare scholen bij ons op school om te vertellen over het middelbaar onderwijs.

We leggen in groep 8 veel nadruk op het groepsproces en het pedagogisch klimaat in de klas. Hier besteden we onder meer aandacht aan bij de Kanjertraining en de HVO-lessen. Het is tenslotte hun laatste jaar op de basisschool! Gedurende het schooljaar komen er gastdocenten en zijn er uitstapjes die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

In april krijgen de kinderen de IEP-toets (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs), de eindtoets die we sinds enkele jaren gebruiken. In deze maand is ook de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog met de drie basisscholen in Bennebroek (groepen 7 en 8). Daaraan voorafgaand brengt groep 8 een bezoek aan het Verzetsmuseum in Amsterdam.

We sluiten de basisschoolperiode vanzelfsprekend af met een fantastisch kamp op Texel en een spetterende musical! De kinderen zijn klaar voor de middelbare school!


MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer