Welkom bij…

algemene informatie over alle groepen!


Bepaalde zaken vinden in (bijna) alle groepen plaats en staan om deze reden niet specifiek bij een groep vermeld.
Kanjertraining: in alle groepen wordt twee keer per week lesgegeven in Kanjertraining. Deze methode helpt ons om elkaar beter te leren kennen, om de omgangsvormen onder de knie te krijgen en werkt met verschillende kleuren ‘petten’. Doordat iedere leerling les krijgt volgens deze methode kunnen we elkaar onderling op dezelfde wijze aanspreken op gedrag, wat voor iedereen wel zo fijn en duidelijk is.
Cultuur: in iedere klas wordt gedurende het schooljaar aandacht besteed aan cultuur. Zo maken we gebruik van het aanbod van Hart, die leuke workshops, voorstellingen en andere uitjes verzorgen. Ook daarnaast gaan alle klassen naar een muziek-, dans- of toneelvoorstelling.
Wereldoriëntatie: dit komt aan bod in de methode TopOndernemers (methode met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in één). De kinderen leren aan de hand van een thema samen te werken en nadenken over bepaalde onderwerpen. Door opdrachten te maken leren zij iets over het thema. Ze leren op verschillende manieren informatie te verzamelen, deze informatie te ordenen en deze vervolgens te delen. Dit kan bijvoorbeeld in een muurkrant, een werkstuk of een presentatie zijn. De kinderen werken, zodra ze zich de werkwijze van TopOndernemers voldoende hebben eigen gemaakt, samen met een hogere of lagere groep. De groepen zijn als volgt aan elkaar gekoppeld: groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Muziek: de kinderen krijgen in alle groepen één keer per week muziekles van onze vakdocent.
Gym: de kleuters gymmen één keer per week in het speellokaal met hun eigen leerkracht. Vanaf groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van onze vakdocent.
Humanistisch VormingsOnderwijs (HVO): bij deze lessen leren kinderen zichzelf en anderen beter kennen en leren ze verschillen tussen mensen te respecteren. Ze leren bewust keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook deze lessen worden eenmaal per week gegeven door een vakdocent.
Weektaak: vanaf groep 2 werken de kinderen met een weektaak om te leren zelfstandig hun werk in te plannen. Dit gebeurt spelenderwijs bij de oudste kleuters, waar een weektaak aanvankelijk uit drie tot vier werkjes bestaat en waar het aantal werkjes en de moeilijkheidsgraad daarvan geleidelijk wordt opgevoerd. In de loop van de schooljaren wordt de weektaak meer en meer de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen, totdat ze in groep 8 (of eerder) weten wat er van ze verwacht wordt qua planning, deadlines en tijdsdruk – iets waar ze op de middelbare school allemaal mee te maken zullen krijgen!
Wondertjesdag: alle groepen bereiden gedurende het schooljaar een voorstelling voor, die zowel door de andere groepen als door de ouders wordt gezien. Hier komen vrijwel alle aspecten van dans, drama, muziek en overige expressieve vakken aan bod, van het uitspelen van een scène en het maken van decorstukken tot het opvoeren van een dans en het zingen van een lied. Groep 8 sluit het schooljaar vanzelfsprekend af met een spetterende musical!
Leerlingenraad: vanaf groep 5 kiezen de leerlingen hun eigen klassenvertegenwoordigers en is er regelmatig een vergadering van de leerlingenraad. Op deze wijze hebben leerlingen inspraak in bepaalde zaken die op school plaatsvinden; zo kan de leerlingenraad bijvoorbeeld, nadat iedere groep een goed doel heeft voorgedragen voor de sponsorloop, een keuze maken.
Vrijdagmiddag – mentoruur en atelier: de kinderen starten met een mentoruur. De kinderen kunnen zich vooraf inschrijven voor een vak waar ze wat extra uitleg voor willen hebben. Dit zijn de vakken rekenen, spelling/taal en begrijpend lezen.
Daarna kunnen ze kiezen voor één van de vier ateliers. Dit zijn lessenseries die maximaal drie weken duren en die alle creatieve vakgebieden bestrijken. U kunt denken aan: drama, dans, techniek, koken, knutselen, EHBO.
Communicatie: aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders. Tijdens deze informatieavond wordt door de leerkracht het reilen en zeilen in de klas uitgelegd. Heeft u kinderen in meerdere groepen en kunt u niet bij beide leerkrachten tegelijk zijn? Geen nood! De informatie is ook altijd online beschikbaar.
Er zijn vaste momenten gedurende het schooljaar waarop ouders worden uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Bij de ‘omgekeerde 10-minutengesprekken’ helemaal aan het begin van het schooljaar kunt u informatie geven over uw kind. Dit is dus geen rapportgesprek. Deze gesprekken zijn op verzoek van de ouders (die zich online kunnen inschrijven) of op verzoek van de leerkracht. De eerste oudergesprekken vinden meestal plaats in november, de tweede ronde is in maart en de derde ronde aan het einde van het schooljaar. Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan is dat natuurlijk mogelijk.
Verder is er de Schoolpraat-app voor ouders; hier kunt u zich inschrijven voor gesprekken, de laatste Nieuwsspar lezen en de agenda checken voor de komende periode.
De Sparrenbosschool heeft ook een FaceBook-pagina.


MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer