CULTUURONDERWIJS

Cultuureducatie richt zich op de volgende disciplines:
* Muziek
* Dans
* Drama
* Literatuur
* Beeldende vorming
* Erfgoed
* Audiovisuele vorming/nieuwe media

In ons Cultuurplan hebben we het volgende beschreven:

Visie:
Op de Sparrenbosschool vinden wij het belangrijk om kinderen in contact te brengen met alle disciplines van cultuureducatie, sommige al vanaf groep 1, andere in hogere groepen. Hierdoor kunnen zij zich op kunst- en cultuurgebied verrijken, leren en ervaren om zich op andere manieren uit te drukken en (nieuwe) talenten ontdekken. Hierbij maken wij o.a. gebruik van de talenten van de kinderen, leerkrachten, ouders en expertise van buitenaf. Centraal staat: “Doen, beleven en nadenken over kunst en cultuur”. Een positieve houding t.o.v. deze uitingen van zowel de leerkrachten, de leerlingen onderling als de ouders is hierbij belangrijk. We hechten er belang aan dat iedereen elkaar in zijn waarde laat bij het uitoefenen van desbetreffende discipline. Elke kind mag op zijn eigen manier genieten van kunst/cultuurbelevenissen!

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het aanbod voorstellingen en workshops van Hart in Haarlem. Hart Cultuur in School adviseert, bemiddelt en verzorgt diverse programma’s op scholen in de regio Zuid-Kennemerland. 

Literatuur:
Wij vinden lezen leuk en proberen het ook voor alle kinderen leuk te maken. Dit doen we door ieder jaar uitgebreid aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek (in oktober) en aan de Nationale Voorleesdagen (in januari). Zo organiseren we bij de Kinderboekenweek een boekenmarkt en een voorleeswedstrijd. De klassen maken ook elk jaar gebruik van het aanbod van Bibliotheek Zuid-Kennemerland: elke groep gaat naar de bibliotheek voor een bezoek/activiteit of een bibliotheekmedewerker komt op school om een gastles te verzorgen in de klas.

Beeldende vorming
In alle groepen wordt aandacht besteed aan handvaardigheid. We doen dit door het organiseren van workshops. Elke leerkracht verzorgt een activiteit die 3 weken duurt. Leerlingen schrijven zich hiervoor in naar hun eigen belangstelling. 
Verder is er een creatieve maand gekoppeld aan 'Wie wat bewaart heeft wat" (zie hieronder). In deze maand is het de bedoeling dat kinderen in contact komen met andere materialen en technieken; zoals textiel, pottenbakken, houtbewerking etc.

Erfgoed:
Door deelname aan het project Wie wat bewaart heeft wat is er een betere doorgaande lijn cultureel erfgoed ontstaan (alle groepen hebben jaarlijks a.d.h.v. een leskist een bezoek aan een museum/instelling, gericht op de doelgroep).
Groep 1/2: Teylers en Frans Hals
Groep 3:     Archeologisch museum
Groep 4:     Grote Markt: Sint Bavokerk/Hoofdwacht
Groep 5:     Stadsbibliotheek/geschiedenisliteratuur
Groep 6:     Historisch museum
Groep 7:     Noord-Hollands archief
Groep 8:    Stappen in de stad

Audiovisuele vorming/ nieuwe media
Deze discipline komt naar voren in groep 7 en 8 d.m.v. opdrachten op de computer en af en toe een losse workshop.
De ICC-er bereidt de activiteiten voor met de werkgroep kunst en cultuur. Deze werkgroep maakt ook graag gebruik van uw kennis en netwerk!
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer