Welkom bij ..... groep 5!

 

 In groep 5 maken de kinderen de officiële overstap naar de bovenbouw. Ze hebben vanaf nu ook op vrijdagmiddag school.

De leerstof wordt wat moeilijker; bij taal en spelling breiden we het aanleren van de spellingregels nog verder uit. Open en gesloten lettergrepen komen aan bod en u zult thuis regelmatig termen langs horen komen als ‘de dubbelzetter’ en ‘de letterdief’. Ook het rijmpje ‘lange klanken hebben pech, ik haal gewoon een letter weg’ leren de kinderen in groep 5.

Er wordt verder gewerkt aan de woordenschat en het verkennen van taal. De kinderen schrijven verhalen, brieven, reclameteksten, etc. Bij zowel taal, spelling als rekenen kunnen de kinderen nu op hun Chromebook werken met Snappet.

Bij het vak rekenen herhalen we de tafels die in groep 4 zijn aangeleerd en komen de tafels van 6, 7, 8, 9 en 12 erbij. De deelsommen borduren voort op de tafelkennis van de kinderen. Plus- en minsommen gaan van 100 naar 1000 en we leren rekenen onder elkaar. Zowel automatiseren als handig rekenen komen aan bod. Het klokkijken wordt uitgebreid met digitaal klokkijken en we leren lengte-, oppervlakte-, inhouds- en gewichtsmaten.

Begrijpend lezen werd eerder aangeboden binnen de andere methodes, nu wordt het echt een apart vak. We werken met de nieuwe methode Atlantis.
In Atlantis staat de inhoud van de tekst centraal, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze willen weten hoe een verhaal afloopt, hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Zo wordt het lezen leuk en gaat het steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar.
 In groep 5 werken de kinderen ook één keer per week met Junior Einstein, daarbij leren ze antwoorden zoeken in de tekst.

We stappen dit jaar over van Groove Me naar Take it Easy voor Engels. De kinderen leren hier de basisbeginselen van de Engelse taal en grammatica met een Engels sprekende ‘digital teacher’ en ze leren leuke liedjes ter bevordering van hun woordenschat.

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer