Welkom bij….groep 6!

In de ochtend besteden we veel tijd aan de vakken taal, spelling en rekenen. In groep 6 vindt op deze vakgebieden verdieping plaats van de in voorgaande jaren aangeboden leerstof. De kinderen werken op een eigen Chromebook binnen het programma Snappet .

De middagen zijn voor de vakken Engels, technisch lezen en TopOndernemers (wereldoriëntatie).

Belangrijk in groep 6 is het vergroten van de zelfstandigheid. Hierbij borduren we voort op de in groep 5 aangeleerde vaardigheden. In groep 6 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk voor de vakken Engels en Topografie. Ze gaan dus echt thuis leren voor toetsen!

In het kader van culturele vorming gaan we met groep 6 ook elk jaar naar het museum of gaan we naar een theatervoorstelling in de Toneelschuur in Haarlem. 

Naast deze uitstapjes hebben we op school ook nog een jaarlijkse bioscoopavond en gaan we om het jaar op schoolreisje.  

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer