Op deze pagina kunt u onze schoolgids bekijken. Naast praktische informatie zoals schooltijden en contactgegevens, vindt u informatie over onze visie, het schoolbeleid en de organisatie van de school.

Op de Sparrenbosschool staat een veilige en uitdagende leeromgeving centraal. Ons doel is de kinderen een stevige cognitieve en sociaal-emotionele basis te geven voor de toekomst. Dat doen we met een professioneel en enthousiast team.

Wij zetten ons in voor een prettige, open samenwerking met ouders, de oudercommissie (OC), de medezeggenschapsraad (MR), de verschillende commissies en het bestuur. Wij geloven in de kracht om samen het beste uit uw kind te halen.

Op verschillende manieren betrekken wij ouders bij de school. Zo zijn er informatieve ouderavonden, voortgangsgesprekken met leerkrachten, openbare MR-vergaderingen en vele activiteiten waaraan u als ouder kunt bijdragen. Daarnaast kunt u voor of na schooltijd ook altijd bij de leerkracht terecht. Een goed contact met ouders vinden wij belangrijk.

Naast deze schoolgids is er ook een introductieboekje voor de ouders van nieuwe leerlingen met verdere praktische wetenswaardigheden over de school. Het boekje ontvangt u samen met het inschrijfformulier en is daarnaast óók op de website te vinden.

Schoolgids 2023-2024.pdf

 

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer