Groep 1/2

 

Welkom bij…
de kleutergroepen!

Intakegesprek
Voordat uw kind bij ons op school komt, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met de leerkracht kunt u informatie geven over uw kind. Vervolgens worden er afspraken gemaakt wanneer uw kind komt wennen. Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen worden in principe vier 'wen-afspraken' gemaakt, die bij voorkeur plaatsvinden vóór de vierde verjaardag van uw kind. 

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gemengd in het lokaal zitten. Sociale vaardigheden komen hierdoor goed tot ontwikkeling; oudste kleuters mogen jongsten helpen.

We leren de kinderen, naast taal en rekenen, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Ook leren we hun omgaan met uitgestelde aandacht. Met de Kanjertraining werken wij aan sociale vaardigheden: hoe speel je met elkaar? Minimaal één keer per week lezen wij een verhaal voor van Max (behorend bij de Kanjertraining), doen wij spelletjes om elkaar beter te leren kennen en om ons de klassenregels eigen te maken. Ook komt er spelenderwijs al een beetje Engels aan bod, zoals tellen en het benoemen van kleuren en alledaagse voorwerpen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s. De kinderen werken, spelen en leren tijdens deze periode rond dit thema. We hebben ook altijd één keer per jaar een cultureel thema en aan dit thema wordt schoolbreed en groepsdoorbrekend gewerkt. Dan gaan de kleuters bijvoorbeeld naar het Concertgebouw voor een meezingconcert van Harry Bannink.

Aan het einde van de kleuterperiode nemen de kinderen van groep 2 afscheid van de kleuterklas en gaan ze door naar groep 3. Ze krijgen dan hun map met alle werkjes, tekeningen en hun eindrapport mee naar huis. 

Hoe ziet een gemiddelde dag in groep 1-2 eruit?
We starten de ochtend en de middag in de kring. Leergesprekken, voorlezen, taal- en rekenspelletjes komen aan bod. Op maandag komt de logeer-aap of -beer altijd weer terug en wordt er uit zijn dagboekje voorgelezen.

Na de kring spelen wij buiten of (bij slecht weer) in het speellokaal. We eten en drinken samen het tien-uurtje. Daarna begint de speel/werktijd. De kleuters werken in kleine groepjes met de juf (denk aan een knutselwerkje of opdracht van de weektaak) of mogen een vrije keus maken van het kiesbord (bouwhoek, huishoek, zandtafel).

Aan het einde van de schooldag pakken we onze jassen en tassen en sluiten we de dag gezamenlijk af in de klas voordat we naar huis gaan.

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer