ONZE SCHOOL

Wij zijn een school waar alle leerlingen en leraren elkaar bij naam kennen, waar wij kinderen stimuleren zichzelf te zijn en te ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen. We moedigen de kinderen aan om ondernemend te zijn, geven ze de ruimte om met eigen initiatieven te komen, ze te laten experimenteren, ervaringen op te doen en zelf oplossingen te bedenken. 

De Sparrenbosschool is een openbare school voor regulier basisonderwijs in Bennebroek, gemeente Bloemendaal. Op onze school zitten ongeveer 195 kinderen verdeeld over 8 groepen. Het team is samengesteld uit 14 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een intern begeleider, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur.
Bovendien zijn aan de school een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een muziekleerkracht een logopediste verbonden. 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair onderwijs Zuid-Kennemerland. In deze stichting voor openbaar onderwijs zitten 8 scholen uit de regio Zuid-Kennemerland die samen hun krachten hebben gebundeld (zie ook www.stopoz.nl).

HUISVESTING

De school is ondergebracht in een gebouw uit 1959. In eerste instantie diende het gebouw als basisschool voor de klassen 1 t/m 6. In 1985 is de kleuterschool erbij ingetrokken en vanaf dat moment bestond de school uit 8 groepen. Er volgde een uitbreiding voor een aula in 1995 en in 2002 werd een prachtige gymzaal opgeleverd.
In het jaar 2013-2014 heeft er een renovatie/nieuwbouw plaatsgevonden. Sinds het schooljaar 2014-2015 hebben wij dus een heel mooi en nieuw schoolgebouw. De school en gymzaal grenzen aan het Willinkveld, een sportveld met een oppervlakte van 2 voetbalvelden. Op mooie dagen kunnen wij hier gebruik van maken.
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer