onze Uitgangspunten:


Het team van de Sparrenbosschool wil de kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke en actieve burger in een dynamische maatschappij. Wij leggen hierbij de nadruk op:

1. Veilige omgeving
Onze school staat voor een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij zien dit als een belangrijke basis voor hun ontwikkeling. Als ondersteuning maken we gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
2. Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is verweven in ons onderwijs. Door in de kleuterbouw de kinderen al te laten wennen aan uitgestelde aandacht wordt de kinderen geleerd zelfstandig bezig te zijn aan de diverse taken. Deze zelfstandigheid wordt ieder jaar vergroot.
3. Ontwikkelingsmogelijkheden
Wij vinden het belangrijk dat wij zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Door te differentiëren bieden we ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben en stimuleren we kinderen die meer aankunnen. Door les in de Engelse taal vanaf groep 5 bereiden we de kinderen optimaal voor op hun leven als wereldburger.
4. Culturele en sportieve ontwikkeling
Op de Sparrenbosschool vinden wij vorming op deze gebieden belangrijk. De vakdocenten voor bewegingsonderwijs en muziek dragen er samen met de groepsleerkrachten zorg voor.
5. Betrokkenheid ouders
Als team van de school hechten we ook veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Er zijn verschillende commissies waarin zij participeren. Tevens helpen ouders actief met het organiseren van diverse activiteiten.
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer
Onderdeel van STOPOZ