Ziekmelding

Indien uw kind ziek thuis blijft of verlaat is door bijv. doktersbezoek, vragen we u om dit tussen 7:45 uur en 8:15 uur te melden via de Parro-app.

Brengen en halen
Om 8.15 u. gaan de deuren open. Voor de kinderen gebruiken we verschillende ingangen. Dit is overzichtelijk voor iedereen én zo ontstaat een vlotte doorstroming in de gangen. 
We verwachten ieder kind uiterlijk om 8.30 u. in de klas. Zo kunnen de leerkrachten op tijd aan hun lesprogramma beginnen

Vrijstelling en Verlof
Voor verlofaanvragen kunt u bij de administratie of directie een formulier halen. De verlofaanvragen worden volgens de regels van de leerplicht behandeld. Op school kunt u ook een folder krijgen waarin informatie over leerplicht beschreven staat. U kunt ook een exemplaar downloaden. De directie heeft de plicht om bij verzuim de leerplichtambtenaar van de Gemeente Bloemendaal op de hoogte te stellen (zie ook www.bloemendaal.nl)MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer