Ziekmelding

Indien uw kind ziek thuis blijft, vragen we u om dit tussen 7:45 uur en 8:15 uur te melden. U kunt dit doen via 023-5846429

Brengen en halen
Alle kinderen kunnen tussen 8:15 uur en 8:25 uur naar de klas gebracht worden door de voordeur. Zo kunnen de leerkrachten op tijd aan hun lesprogramma beginnen

Vrijstelling en Verlof
Voor verlofaanvragen kunt u bij de administratie of directie een formulier halen. De verlofaanvragen worden volgens de regels van de leerplicht behandeld. Op school kunt u ook een folder krijgen waarin informatie over leerplicht beschreven staat. De directie heeft de plicht om bij verzuim de leerplichtambtenaar van de Gemeente Bloemendaal op de hoogte te stellen (zie ook www.bloemendaal.nl)MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer
Onderdeel van STOPOZ