Bewegingsonderwijs op de Sparrenbosschool


De Sparrenbosschool beschikt over een zeer goed ingerichte eigen gymzaal met direct daarnaast een prachtig sportveld (het Willinkveld). De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door de vakleerkracht Harry van der Meer. Iedere groep krijgt 2 keer per week een gymles van 45 minuten. In de groepen 6, 7 en 8 wordt er van de zomervakantie tot de herfstvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie één keer per week de gymles buiten op het sportveld gegeven. De school heeft sinds 2002 de beschikking over een nieuwe gymzaal. Daarna is er gewerkt aan een nieuwe methode voor bewegingsonderwijs.

Het werken vanuit deze methode De Lesbrieven zorgt voor een planmatig invulling van de gymlessen.

De uitgangspunten hierbij zijn:
* De gymlessen moeten intensief en veilig zijn;
* Iedere leerling kan op zijn eigen niveau en met plezier aan de lessen deelnemen;
* Het aanleren van motorische en sociale vaardigheden staat centraal;
* De leerlingen maken kennis met zoveel mogelijk sporten die in Bennebroek en omgeving aangeboden worden.

Sinds 2014 maken we gebruik van het digitale leermiddel GymWijzer! De leerlingen kunnen hiermee met de Ipad filmpjes en kijkwijzer (op 6 niveaus) van alle bewegingsactiviteiten bekijken. Dit om het ‘samenwerkend leren’ en het ‘leren op eigen niveau’ te bevorderen.

De gymlessen van de groepen 1 en 2 worden door eigen groepsleerkracht verzorgd. Deze lessen worden in de nieuwe speelzaal gegeven. De keuze van de inhoud wordt uit de methode Gymmen in de grote gymzaal. Voor meer info zie: www.gymlessenbasisonderwijs.nl
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer