Welkom

De Sparrenbosschool is een openbare school voor regulier basisonderwijs in Bennebroek, gemeente Bloemendaal. Op onze school zitten ongeveer 160 kinderen verdeeld over 7 groepen. Het team is samengesteld uit 14 leerkrachten, een intern begeleider, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur.
Bovendien zijn aan de school een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een muziekleerkracht en een logopediste verbonden.
Onze school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair onderwijs Zuid-Kennemerland. In deze stichting voor openbaar onderwijs zitten 9 scholen uit de regio Zuid-Kennemerland die samen hun krachten hebben gebundeld (zie ook www.stopoz.nl).

Onderwijs

Kinderen verschillen enorm. Het onderwijs op de Sparrenbosschool is erop gericht in te spelen op deze verschillen. Wij gaan daarbij niet uit van een gemiddelde score, maar houden rekening met de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. Zowel op het gebied van kennis en leren, als op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Huisvesting

De school is ondergebracht in een gebouw uit 1959. In eerste instantie diende het gebouw als basisschool voor de klassen 1 t/m 6. In 1985 is de kleuterschool erbij ingetrokken en bestond de school vanaf dat moment uit 8 groepen. Er volgde een uitbreiding voor een aula in 1995 en in 2002 werd een prachtige gymzaal opgeleverd.
In het jaar 2013-2014 heeft er een renovatie/nieuwbouw plaatsgevonden. Sinds het schooljaar 2014-2015 hebben wij dus een heel mooi en nieuw schoolgebouw. 
De school en gymzaal grenzen aan het Willinkveld, een sportveld met een oppervlakte van 3 voetbalvelden. Op mooie dagen kunnen wij hier gebruik van maken.

Openbare school Bennebroek