Opdrachtkaart

Bij TopOntdekkers zijn er 15 opdrachtkaarten per thema. Op de opdracht kaart staat:

- De opdracht die de kinderen moeten maken
- Of de kaart een individuele opdracht, een duo-opdracht of een groepsopdracht betreft.
- Hoeveel lessen je over de opdracht mag doen.
- Het product dat de kinderen moeten maken
- De Wat Ik Moet Weten En Kennen vragen, waarop een antwoord moet komen
- Sleutelwoorden die verwerkt moeten worden in het product.
- Het kerndoel waar de kaart onder valt. Er zijn 4 kerndoelen: mens en samenleving / natuur     
   en techniek / ruimte / tijd
- Als de opdracht een geschiedenisopdracht is, staat de periode waar de opdracht over gaat, 
   weergegeven.

Plankaart

Voordat de kinderen daadwerkelijk met de opdracht beginnen moeten zij eerst een plankaart invullen. Op de plankaart dienen ze aan te geven wat zij elke les wensen te bereiken: hun (werk)doelen. Op het eind van de les wordt opnieuw bekeken of zij de doelen gehaald hebben. De kinderen bewaren hun opdrachtkaarten, plankaarten en aantekeningen in een portfolio.

Werkvormen en hulpkaarten

TopOntdekkers kent ongeveer 15 verschillende werkvormen. Deze werkvormen staan omschreven op de hulpkaart. TopOntdekkers  gaat hierbij uit van Meervoudige Intelligentie (MI).

Intelligentie betekent volgens de grondlegger van MI, Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Gardner heeft MI het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.

Terug naar TopOntdekkers: wat betekent dat voor de werkvormen?

De verwerking van de kennis kan op verschillende manieren. Zo kan de verwerking van een kaart over ‘Napoleon’ door middel van een toneelstuk gebeuren of door het schrijven van een verslag. Soms kunnen PowerPoints worden gemaakt of Prezi’s. Hoe je dit product maakt en waar een product aan moet voldoen (eisen) is vastgelegd op een hulpkaart.

De verschillende werkvormen zijn: folder maken, verslag maken, muurkrant maken, poster maken, werkstuk maken, powerpoint maken, uitlegplaat maken, tijdbalk maken, presentatie houden, interview doen.

Onlineklas

Onlineklas/TopOntdekkers is het digitale gereedschap voor gebruikers van TopOntdekkers op onze school. Alle materialen en informatie kunnen de kinderen eenvoudig op de pc en/of tablet op deze website vinden. Alle kinderen hebben een eigen inlogcode en wachtwoord en kunnen ook thuis op ‘onlineklas’.

Beoordelen: de 3P’s

We werken met het model ‘ 3-P’s’. Dat betekent dat we tijdens Topondernemers aandacht besteden aan:

- Presenteren (hoe verwoord ik het geheel)
- Proces (hoe is het geheel tot stand gekomen)
- Product (welke kennis heb ik eigen gemaakt)

TopOntdekkers richt zich dus niet alleen op kennis maar ook op gedrag, vaardigheden en houding.
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer