Welkom bij … groep 3!

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit in groep 3?
Elke dag hebben we lezen (taal en spelling), schrijven en rekenen. We hebben drie keer in de week tutorlezen. Dan lezen de kinderen 15 minuten met een maatje van groep 7.

Begrijpend lezen zit in de methode Veilig Leren Lezen verwerkt. We zijn hier elke dag mee bezig.

Enkele vakken komen één keer per week aan bod, zoals TopOndernemers, verkeer, muziek, tekenen, handvaardigheid, werken aan een thema, circuit met verschillende opdrachten (o.a. computer, piccolo, loco, rekenspelletjes).

De kinderen leren lezen met de methode “Veilig leren lezen”. In groep 3 zijn we elke dag bezig met letters. Om de dag leren de kinderen een nieuwe letter aan door middel van een woord. Als de kinderen een letter leren lezen, oefenen we gelijk ook het schrijven van de letter. De kinderen hebben in januari alle letters geleerd.

In groep 3 doen we heel veel aan bewegend leren. We doen bijvoorbeeld dictee op het schoolplein, we rekenen in het speellokaal met een bus met bushaltes of we maken gebaren en bewegingen om letters te leren.

Wij werken ook met thema’s en proberen dingen op verschillende manieren aan de kinderen te leren. Doordat de kinderen ook nog speeltijd hebben in groep 3, maken we de overgang van de kleuters naar groep 3 minder groot.
Met rekenen werken we aan de volgende onderdelen:

Sommen tot 20; automatiseren; splitsen; rekenen met geld; klokkijken: hele uren en halve uren en
meten met een liniaal
Naast lezen komen ook taal en spelling aan bod:
Klankzuivere w​oorden leren schrijven; leren van spellingregels; woordenschat en zinnen schrijven


Engels leren de kinderen met de methode Groove Me, samen met groep 4. Deze methode maakt gebruik van liedjes van deze tijd en de kinderen leren zo nieuwe woorden aan. Dit doen we klassikaal of in tweetallen. De kinderen leren ook een gesprekje in het Engels met elkaar te voeren.

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer