Kleuter informatie

beerWerkwijze in de kleutergroepen.

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 gemengd in het lokaal zitten. Sociale vaardigheden komen hierdoor goed tot ontwikkeling, oudste kleuters mogen soms jongsten helpen.
We leren de kinderen vanaf het begin zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Ook besteden we veel aandacht aan het leren omgaan met uitgestelde aandacht (niet meteen hulp krijgen) en het zelf oplossen van problemen (oppasveer/pop). De leerkracht is hierdoor in staat met een kleine groep kinderen intensief te werken.

Dagritme

We starten de ochtend en de middag altijd in de kring/ Leergesprekken, voorlezen, taal en rekenspelletjes komen aan bod. Op maandag komt de logeerbeer altijd weer terug en wordt er uit zijn dagboekje voorgelezen.
Daarna begint de speel/werktijd. De kleuters worden uitgenodigd deel te nemen aan gekozen werkvormen of mogen een vrije keus maken (bouwhoek, huishoek, zandtafel etc.). Tussendoor wordt er gezamenlijk in de kring gegeten en gedronken. Na het opruimen komen we weer terug in de kring, waar nog een activiteit aan bod kan komen. De ochtend wordt afgesloten met buitenspel of een spelles, circuit met groot materiaal in de speelzaal.

Bewegingsonderwijs

Eén keer per week gaan de oudste kleuters gymmen in onze grote gymzaal. De les wordt gegeven door onze vakdocent. De jongste kleuters krijgen dan gymles van de leerkracht in ons speellokaal.
We betsteden ook één keer in de week tijd aan sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken de methode leefstijl en rots en water.

Muziek

Als aanvulling krijgen de kleuters regelmatig les van een muziekleerkracht. Er wordt aandacht besteed aan zang, dans, beweging, drama en muziek instrumenten. Muzieklessen en liedjes zingen woeden ook in de klas gegeven door de leerkracht.

Thema’s

In de kleutergroepen wordt regelmatig gewerkt met thema’s. De kinderen werken, spelen, leren tijdens deze periode rond dit thema.
We hebben ook altijd een keer per jaar een cultureel thema met als aanvulling een museum bezoek. Aan de thema wordt schoolbreed en groeps doorbrekend gewerkt.

Openbare school Bennebroek