Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs op de Sparrenbosschool

De Sparrenbosschool beschikt over een zeer goed ingerichte eigen gymzaal met direct daarnaast een prachtig sportveld (Het Willinkveld). De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door de vakleerkrachten Harry van der Meer en Mark Schutte. Iedere groep krijgt 2 keer per week een gymles van 45 minuten. In de groepen 6, 7 en 8 wordt er van de zomervakantie tot de herfstvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie 1 keer per week de gymles buiten op het sportveld gegeven. De school kreeg in 2002 de beschikking over een nieuwe gymzaal. Daarna is er gewerkt aan een nieuwe methode voor bewegingsonderwijs.

Het werken vanuit deze methode De Lesbrieven zorgt voor een planmatig invulling van de gymlessen.

  • De uitgangspunt hierbij zijn:
  • De gymlessen moeten intensief en veilig zijn.
  • Iedere leerling kan op zijn eigen niveau en met veel plezier aan de lessen deelnemen.
  • Het aanleren van motorische en sociale vaardigheden staat centraal.
  • De leerlingen maken kennis met zoveel mogelijk sporten die in Bennebroek en omgeving aangeboden worden.

Sinds 2014 wordt er ook gebruik gemaakt van het digitale leermiddel GymWijzer!
De leerlingen kunnen hiermee met de Ipad filmpjes en kijkwijzer (op 6 niveaus) van alle bewegingsactiviteiten bekijken. Dit om het ‘samenwerkend leren’ en het ‘leren op eigen niveau’, te bevorderen.

De gymlessen van de groepen 1 en 2 worden door eigen groepsleerkracht verzorgd. Deze lessen worden in de nieuwe speelzaal gegeven. De keuze van de inhoud wordt uit de methode Gymmen in de grote gymzaal.
Voor meer info zie:  www.gymlessenbasisonderwijs.nl

IMG_4282

Openbare school Bennebroek