Ouders

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen. Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leraren èn het vertrouwen van ouders in de school.
School en ouders hebben elkaar dus hard nodig om tot succesvol onderwijs te komen.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren (Ouderbetrokkenheid 1.0) of informatie uitwisselen (Ouderbetrokkenheid 2.0). Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind (Ouderbetrokkenheid 3.0).

Zowel ouders als leerkrachten investeren hierin.  Sámen zijn we verantwoordelijk voor schoolsucces van u w kind. Daarom praten wij zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over elkaar (in de teamkamer of op het schoolplein) of tegen elkaar (“jullie moeten eens …”). Door samen – in een sfeer van openheid, respect en gelijkwaardigheid – te brainstormen ontstaan vaak hele nieuwe inzichten en oplossingen: samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich.
Hoe komen we sámen tot nieuwe inzichten en oplossingen? Wat maakt school en ouders samen sterk? 
- Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: dat hun leerling c.q. kind 
   zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. In de 
   samenwerking hebben zowel leerkrachten als ouders een wezenlijke bijdrage.
- Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals: zij kennen het kind als leerling het beste, zij zien
   het tijdens instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, wereldoriëntatie,
   geschiedenis, expressieactiviteiten en samenspelen.
- Ouders zijn even belangrijk, zij zijn ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het langst en   
   het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met
   andere kinderen, achter de computer, voor de TV, aan de eettafel, op de voetbalclub en bij
   familie.

Samen denken we na over wat onze/ons leerling/kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren, zonder op 'elkaars stoel te gaan zitten'.

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer