Het Team

Groepsindeling 2017-2018

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
1/2 Roos Margie Margie/Miranda Margie/Miranda Margie/Miranda
1/2 Daphne Daphne Margie/Miranda Margie/Miranda Margie/Miranda
3 Martine L Martine L Martine L. Martine L. Martine L.
4 Joke Joke Joke Joke Joke
5 Petra Petra Petra Roos Roos
6 Martine S Martine S Martine S Martine S Martine S
7 Sharon Sharon Jacqueline Jacqueline Jacqueline
 8 Marion Marion Bianca Bianca Bianca

Directie:
Noël Minnes: aanwezig maandag t/m donderdag.

Bewegingsonderwijs:
Harry van der Meer: aanwezig maandag, dinsdag en vrijdag

Interne begeleiding:
Sharon Rosenhart: maandag- en dinsdagmiddag en donderdag

Onderwijsondersteunend personeel:
Astrid Uffelie:  Leerkrachtondersteuner, aanwezig op maandag t/m vrijdag.
Daphne van Driest: Leraar in Opleiding (LIO-stage), maandag en dinsdag

Administratie
Mathilde Obdeijn:  aanwezig op maandag, dinsdag (ochtenden)

Conciërge
Mustafa Göktepe:  aanwezig op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

Openbare school Bennebroek