Verslag Inspectiebezoek 2017

Op 28 september 2017 heeft op de Sparrenbosschool het vier-jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden. Het rapport, dat u via deze link kunt lezen, schets een positief beeld.
Het rapport bevestigt ons beeld en laat zien dat we op de goede weg zijn. De verbeterpunten die de Inspectie als suggestie heeft meegegeven nemen we ter harte. Op deze manier zullen we onze kinderen nóg beter kunnen voorzien in hun onderwijsbehoefte.

Openbare school Bennebroek