Notulen Leerlingenraad

Op deze pagina zijn de notulen van de vergaderingen terug te vinden. U kunt klikken op de titel van de notulen, waarna een document wordt geopend.

Notulen vergadering 17 december

Verslag vergadering van 2 december

eerste vergadering van de Leerlingenraad zijn de onderwerpen van alle campagnekandidaten geïnventariseerd. De belangrijkste onderwerpen die de komende periode op de agenda zullen staan zijn:

  1. Techniekles
  2. Invulling computeronderwijs en aantal computers
  3. Voetbaldoelen

Besluiten vanuit de eerste vergadering:
*‘Dondertjesdag’ (voorstellingen door elke groep)  komt weer terug Weliswaar in een andere vorm én op een andere dag. Tot de Leerlingenraad met een nieuwe naam komt doen we het nog even met ‘Woendertjesdag’. Op een aantal woensdagen zal een groep volgens rooster een voorstelling verzorgen voor de hele school inclusief ouders van die groep. Om iedereen zoveel mogelijk gelegenheid te bieden de voorstelling bij te wonen, doen we een pilot. We voeren de voorstelling twee maal op, aan het begin van de ochtend én aan het einde.
We starten woensdag 16 december met een kerstvoorstelling van groep 7, om 8.45 en om 11.30 uur. Ze hebben er zin in!

* Ook wil de Leerlingenraad een ideeënbus ophangen voor de Leerlingenraad. Deze wordt dan voorafgaand aan een vergadering geleegd en worden de ideeën besproken.

Openbare school Bennebroek