Algemeen

Hieronder volgen zaken die van u van belang kunnen zijn:

Schooltijden

Groep 1- 4

maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 u. – 12.00 u. / 13.15 u. – 15.15 u
woensdag: 8.30 u. – 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. – 12.00 u.

Groep 5 – 8

maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 u. – 12.00 u. / 13.15 u. – 15.15 u.
woensdag en vrijdagochtend: 8.30 u. – 12.00 u.
vrijdagmiddag: 13.15 u. –  15.15 u.

Brengen en halen

Alle kinderen kunnen tussen 08.15 u. en 08.25 u. naar de klas gebracht worden door de voordeur. Zo kunnen de leerkrachten op tijd aan hun lesprogramma beginnen.

Ziekmelding

Leerlingen dienen tussen 7.45 u. en 8.15 u. afgemeld te worden. U kunt dit doen via 023- 5846429.

Vrijstelling en Verlof

Voor verlofaanvragen kunt u bij de directie een formulier halen. De verlofaanvragen worden volgens de regels van de leerplicht behandeld. Op school kunt u ook een folder krijgen waarin informatie over leerplicht beschreven staat. De directie heeft de plicht om bij verzuim de leerplichtambtenaar van de Gemeente Bloemendaal op de hoogte te stellen (zie ook www.bloemendaal.nl).

Luizenprotocol

Informatie hoofdluis

hoofdluisprotocol aug 2010

Openbare school Bennebroek