Missie & Visie

Missie

“We stellen ons als doel dat élk kind gezien wordt én zich kan ontwikkelen op hun eigen niveau”.

Visie

Op de Sparrenbosschool creëert het team samen met de kinderen en ouders een veilige sfeer waarin de kinderen zichzelf in een rustige omgeving kunnen ontplooien. Het aanbod van meerdere vak- en vormingsgebieden stimuleert de kinderen het beste uit zichzelf te halen.

Uitgangspunten:

Het team van de Sparrenbosschool wil de kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke en actieve burger in een dynamische maatschappij. Wij leggen hierbij de nadruk op:

1. Veilige omgeving
Onze school staat voor een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij zien dit als een belangrijke basis voor hun ontwikkeling. Als ondersteuning maken we gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling

2. Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is verweven in ons onderwijs. Door in de kleuterbouw de kinderen al te laten wennen aan uitgestelde aandacht wordt de kinderen geleerd zelfstandig bezig te zijn aan de diverse taken. Deze zelfstandigheid wordt ieder jaar vergroot.

3. Ontwikkelingsmogelijkheden
Wij vinden het belangrijk dat wij zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Door te differentiëren, bieden we ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben en stimuleren we kinderen die meer aankunnen.
Door les in de Engelse taal vanaf groep 5 bereiden we de kinderen optimaal voor op hun leven als wereldburger.

4. Culturele en sportieve ontwikkeling
Op de Sparrenbosschool vinden wij deze vorming belangrijk. De vakdocenten voor bewegingsonderwijs en muziek dragen er samen met de groepsleerkrachten zorg voor.

5. Betrokkenheid ouders
Als team van de school hechten we ook veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Er zijn verschillende commissies waarin zij participeren. Tevens helpen ouders actief met het organiseren van diverse activiteiten.

Openbare school Bennebroek