Cultuuronderwijs

Cultuureducatie richt zich op de volgende disciplines

  • Muziek
  • Dans
  • Drama
  • Literatuur
  • Beeldende vorming
  • Erfgoed
  • Audiovisuele vorming/ nieuwe media

In het plan komt het volgende naar voren:

Visie:

Op de Sparrenbosschool willen wij cultuureducatie zo inrichten dat kinderen gedurende hun schoolloopbaan met alle disciplines in aanraking komen, sommige al vanaf groep 1 , andere in hogere groepen. Hierdoor kunnen zij zich op kunst-en cultuurgebied verrijken, zich op andere manieren uitdrukken en (nieuwe) talenten ontdekken. Hierbij maken wij o.a gebruik van de talenten van de kinderen, leerkrachten,  ouders en expertise van buitenaf.
Centraal staat: “doen, beleven en nadenken over kunst en cultuur”
Een positieve houding t.o.v deze uitingen , van zowel de leerkrachten, de leerlingen onderling als wel de ouders, is hierbij belangrijk. We hechten er belang aan dat iedereen elkaar in zijn waarde laat bij het uitoefenen van desbetreffende discipline.
Elke kind mag op zijn eigen manier genieten van kunst/cultuurbelevenissen!!!

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het aanbod voorstellingen en workshops van H’ Art (H’Art kunst in school)

Literatuur:

Dit komt d.mv de taalmethode en voorlezen/ presenteren van boeken aan bod in alle groepen.
Verder wordt er elk jaar aandacht besteed aan de Kinderboekenweek ( oktober) en aan de Nationale Voorleesdagen (januari)
De klassen maken ook elk jaar gebruik van het bibliotheek aanbod: elke groep gaat naar de bibliotheek voor een bezoek/ activiteit of een medewerker komt op school.

 

Beeldende vorming

In alle groepen wordt aandacht besteed aan handvaardigheid, m.b.v methode Moet je doen.
Verder is er een creatieve maand gekoppeld aan Wie wat bewaart heeft wat (zie hieronder)
In deze maand is het de bedoeling dat kinderen in contact komen met andere materialen en technieken; zoals textiel, pottenbakken, houtbewerking etc..

Erfgoed:

Door deelname aan het Project Wie wat bewaart heeft wat is er een betere doorgaande lijn cultureel erfgoed ontstaan (alle groepen hebben jaarlijks adhv een leskist een bezoek aan een museum/instelling, gericht op de doelgroep)

Cultureel erfgoed overzicht activiteiten

Groep Wie wat bewaart heeft wat
1-2 Teylers en Frans Hals
3 Archeologisch museum
4 Grote Markt: Sint Bavokerk/ Hoofdwacht
5 Stadsbibliotheek/ gesch literatuur
6 Historisch museum
7 N-Hollands archief
8 Stappen in de stad

 

Audiovisuele vorming/ nieuwe media

Deze discipline komt naar voren in groep 7 en 8 d.m.v opdrachten op de computer en af en toe een losse workshop.

De ICC-er bereidt de activiteiten voor met de werkgroep kunst en cultuur. Zij maken ook graag gebruik van uw know how!!

Openbare school Bennebroek