Leerlingenraad

Leerlingenraad

Bezoek in de raadzaal, onderdeel van de campagnes
Bezoek in de raadzaal, onderdeel van de campagnes

Sinds 20 november is de Leerlingenraad op De Sparrenbosschool actief.
Na echte verkiezing-campagnes,  onder leiding van leden van de gemeenteraad Bloemendaal zijn verkiezingen gehouden.

Uit de groepen 5 t/m 8 zijn twee kinderen per groep gekozen. De Leerlingenraad wordt gevormd door:
Groep 5: Floris en Rosalie
Groep 6: Yannou en Marie
Groep 7: Dirk en Janneke
Groep 8: Eef en Noor

Het officiële stembureau
Het officiële stembureau
De eed afleggen bij burgemeester Heijink
De eed afleggen bij burgemeester Heijink

De Leerlingenraad vergadert minimaal eens in de zes weken, o.l.v. de directeur die als voorzitter optreedt.

Openbare school Bennebroek