Sportcommissie

Doelstelling

De commissie heeft als doel het organiseren van tussen schoolse en naschoolse sportactiviteiten. Breedtesport is daarbij het uitgangspunt. Het is  de bedoeling dat er zoveel mogelijk leerlingen aan de evenementen mee kunnen doen. We stellen de leerlingen in de gelegenheid om kennis te maken met die sporten die door verenigingen in de regio worden aangeboden.

Taken

De Sportcommissie ondersteunt de school en met name de sportleraar bij de organisatie en de uitvoering van sportevenementen voor de leerlingen. De door de school gewenste ondersteuning wordt gespecificeerd in draaiboeken en besproken in periodieke vergaderingen van Sportcommissie. De taken worden daarna onder de commissieleden verdeeld.

Vergaderingen
Er zijn per schooljaar 3 sportcommissie vergaderingen. De vergadering wordt zo veel mogelijk direct na schooltijd gehouden en het streven is dat deze vergadering maximaal  1½ duurt. In deze vergadering worden  de evenementen die zijn geweest,  geëvalueerd en dat wat er op het programma staat voor de komende periode besproken.

Jaarprogramma

In samenspraak met de directie en de teamleden wordt door de vakleerkracht in mei/ juni het jaarprogramma voor het volgend schooljaar vastgesteld. In de eerste teamvergadering van het schooljaar wordt dit jaarprogramma besproken en goedgekeurd. In de eerste sportcommissievergadering van het schooljaar (augustus/ september) staat dit jaarprogramma op de agenda en worden de taken voor alle evenementen onderling verdeeld.

Draaiboek van de evenementen

Voor ieder sportevenement is een draaiboek digitaal beschikbaar.

Voorzitter Harry van der Meer
Oudergeleding Laurens Maussen
Alex Nelissen
Ambani de Haan
Angello Pagano
Vincent Siegelaar
Team Jacqueline Kortekaas (grp. 5)

Interesse?

Wilt u ook plaats nemen in de oudergeleding van de sportcommissie? Neem dan even contact op met Harry van der Meer of Jacqueline Kortekaas

Openbare school Bennebroek