OR

De ouderraad is een door ouders gekozen orgaan. De ouders geven de ouderraadleden de verantwoordelijkheid om namens hen belangen te behartigen, ouderbijdrage te beheren en activiteiten te (doen) organiseren. De ouderraad legt hieromtrent jaarlijks verantwoording af op de algemene ouderavond. De ouderraad is tevens het adviesorgaan van de medezeggenschapsraad. Er is dus een nauwe samenwerking tussen deze beide organen en de school.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
  • • Aukje Bosscher, voorzitter en ouder van Finn (groep 6) en Poll (groep 4),
  • • Cynthia Florijn,  ouder van Sophie (groep 4) en Olivier (groep 1/2),
  • • Shelley Buitenhuis-Dirks, penningmeester en ouder van Merle (groep 6) en Felice (groep 1/2),
  • • Jaime Hertz, ouder van Sammy (groep 6), Max (groep 4) en Levi (groep 1/2),
  • • Monique Smolenaars, ouder van Puck (groep 7),
  • • Jennifer Heuker of Hoek, ouder van Daan (groep 8) en Guus (groep 5),
  • Patrick Kos, ouder van Noah (groep 4) en Tijmen (groep 1/2),
  • Paul Weel, ouder van Onno (groep 1/2)
Vanuit het team sluiten Fleur van der Sloot (leerkracht groep 8) en Martine Landwehr (leerkracht groep 3) aan als adviesorgaan en voor de korte communicatielijn met de rest van het team.

De vergadering van de ouderraad is gemiddeld om de 6 tot 8 weken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouderraadleden of op het hieronder genoemde emailadres. U bent van harte welkom om een keer aanwezig te zijn bij de vergadering.

Wilt u meer informatie over onze activiteiten of heeft u een vraag danwel opmerking stuur deze dan naar info@sparrenbosschool.nl of neem direct contact op met één van de ouderraadleden.

Openbare school Bennebroek