MR

Samenstelling medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:

Kim Maussen, voorzitter MR
ouder van Mees (groep 5);
Huub (groep 3) en Faas (groep 1/2)
 
Jochem Köster,
ouder van Mette Marit (groep 3)
 
Maurice Franse,

ouder van Teije (groep 5) en
Diede (groep 1/2)

 

De leerkrachten in de MR zijn:

  • Sharon Rosenhart (groep  7 en ib)
  • Joke Wortelboer (groep 4 en 5)
  • Marion Blocq (groep 8)

GMR

  • Marion Blocq (groep 8)
  • Paul Weel, ouder van Onno (groep 1/2)

De rol van de medezeggenschapsraad

De MR vergadert 8 tot 10 keer per jaar met de schooldirectie en geeft, gevraagd en ongevraagd, haar mening en advies over de gang van zaken op school, over het beleid van de school en over beslissingen die moeten worden genomen.

De ouders in de MR zijn gesprekspartner van de directie namens alle andere ouders. Uiteraard is het belangrijk dat ouders gemakkelijk en veelvuldig contact hebben met de leerkrachten en de directie. Toch is het soms nuttig of gewenst dat de MR namens de ouders betrokken wordt bij het oplossen van problemen en/of het realiseren van verandering. De MR kan bij dit alles gebruik maken van een aantal wettelijke rechten, die ervoor zorgen dat directie de MR zeer serieus neemt en al in een vroeg stadium betrekt bij veel onderwerpen.

De goede relatie tussen directie en MR zorgt ervoor dat we in de praktijk nauw betrokken zijn bij initiatieven en ontwikkelingen op en rond de school. In het jaarverslag worden een aantal van deze onderwerpen kort toegelicht. We vinden het belangrijk om duidelijk te maken wat we doen, zodat u ons kunt aanspreken op onze standpunten en op de adviezen die we hebben uitgebracht.

Openbare school Bennebroek