Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

MELDCODE

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee.

Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signaleren van vermoedens van  (huiselijk) geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van (huiselijk) geweld en mishandeling.

De Sparrenbosschool hanteert de meldcode (schoolspecifiek) en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting. De volledige meldcode is te downloaden via de schoolsite onder tabblad protocollen.

Naast de directie is op de Sparenbosschool is een vertrouwenspersoon aangesteld, die het aanspreekpunt is voor alle aspecten, die te maken hebben met de meldcode.

 

Openbare school Bennebroek